• Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowny Użytkowniku

z należytą starannością dbam o Twoją prywatność i chcę, abyś w czasie korzystania z moich usług czuł się komfortowo. Z tego względu prezentuję Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przeze mnie Twoich danych osobowych oraz o plikach cookies, które są wykorzystywane przez moją Platformę. Tym samym, odpowiednio do art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: „RODO”) 1, informuję:

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Ecelente spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-662), przy ul. Świeradowskiej 47, NIP: 5213882877, REGON: 384910664, adres e-mail: contact@ecelente.com.

 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Jeżeli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z oferowanych przeze mnie usług, zostaniesz poproszony o podanie danych osobowych. Twoje dane osobowe przetwarzane są we wskazanych poniżej celach, które są bezpośrednio związane z funkcjonowaniem Platformy i świadczeniem usług w niej oferowanych (dalej: „Usługa”). Administrator przetwarza Twoje dane w następujących celach (w zależności od Twojego wyboru):

 • świadczenie usług oferowanych na Platformie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
 • Marketing bezpośredni oferowanych usług (inny niż newsletter) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • Przesyłanie newslettera.
 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

1) dobrowolnie wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów – marketing, newsletter – odpowiednio do art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – umowa o świadczenie usług związanych z zakupem i udostępnieniem szkolenia – odpowiednio do art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią – m. in. przetwarzanie w celach podatkowych i innych związanych z rachunkowością, a także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń – odpowiednio do art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 1. Uprawnienia Użytkownika

Gwarantuję spełnienie Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj.:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • przenoszenia Twoich danych osobowych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Aby skorzystać z powyższych praw, proszę o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail Administratora: info@amazonfreedomproject.pl.
 1. Okres przetwarzania

Zapewniam, że będę przetwarzał Twoje dane osobowe tylko przez okres, w którym będę mieć ku temu odpowiednią podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

1) przestanie ciążyć na mnie obowiązek prawny zobowiązujący mnie do przetwarzania Twoich danych;

2) ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą między nami;

3) cofniesz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli to ona stanowiła podstawę ich przetwarzania;

4) zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych był uzasadniony interes Administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

 1. Odbiorcy danych

W celu świadczenia usług na rzecz Użytkowników Platformy, korzystam z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów.

1) dostawcy płatności;

2) hostingodawca;

3) biuro księgowe;

4) podmioty ułatwiające optymalizację Platformy. Pamiętaj, że Twoje dane osobowe mogą być udostępniane upoważnionym z mocy prawa podmiotom – na udokumentowany wniosek; dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator – w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów; podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską – w celu dostarczenia korespondencji. Udostępnianie przeze mnie danych osobowych odbywa się na podstawie zawartych wcześniej umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych (zgodnych z art. 28 RODO) oraz obowiązujących przepisów prawa, które mogą nakładać na mnie, jako Administratora Danych Osobowych obowiązek ich udostępnienia.

 1. Dobrowolność/obligatoryjność podania danych osobowych

W przypadku, gdy podanie przez Ciebie danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy, podanie danych jest warunkiem jej zawarcia. Podanie danych jest więc dobrowolne, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy. W sytuacji, gdy decydujesz się na marketing bezpośredni oferowanych usług oraz otrzymywanie newslettera podanie danych jest całkowicie dobrowolne i to Ty decydujesz czy wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie.

 1. Bezpieczeństwo danych osobowych

Jako Administrator informuję, iż wdrożyłem odpowiednie techniczne i organizacyjne środki w celu ochrony Twoich danych osobowych, w szczególności obejmujące zabezpieczenia przeciwko przypadkowemu lub bezprawnemu zniszczeniu, utracie, zmianie, nieuprawnionej publikacji, nieuprawnionemu dostępowi oraz innym bezprawnym i nieautoryzowanym formom przetwarzania, zgodnie z obowiązującym prawem. Ponadto, informuję, że nie odpowiadam za działania lub zaniechania Użytkowników Platformy. Użytkownicy są odpowiedzialni za upewnienie się, że wszystkie dane osobowe są przesyłane w sposób bezpieczny.

 1. Profilowanie

Jako Administrator Danych Osobowych informuję, że nie dokonuję zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Proponowana cena usługi (szkolenia) w żaden sposób nie jest wynikiem oceny dokonanej przez jakikolwiek system informatyczny.

 1. Pliki Cookies (ciasteczka)

Platforma, tak jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek), czyli krótkich informacji tekstowych, zapisywanych na komputerze, telefonie, tablecie czy też innym urządzeniu Użytkownika. Cookies spełniają wiele różnych funkcji na stronie internetowej, których wyjaśnienie znajduje się poniżej:

 • zapewnienie bezpieczeństwa – pliki cookies wykorzystywane są w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z Konta Użytkownika. Służą zatem do ochron danych osobowych Użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
 • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej – pliki cookies wykorzystywane są do tego, aby witryna działała sprawnie i aby możliwym było korzystanie z wszystkich dostępnych na niej funkcji, co jest możliwe m. in. dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie;
 • stan sesji – w plikach cookies zapisywane są informacje o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają z danej strony internetowej. Umożliwiają także identyfikację błędów pojawiających się na poszczególnych podstronach. Pliki cookies pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
 • utrzymywanie stanu sesji – pliki cookies umożliwiają podtrzymywanie sesji po zalogowaniu się przez Użytkownika na jego Konto. Sprzyja to komfortowi korzystania ze strony internetowej;
 • tworzenie statystyk – pliki cookies wykorzystywane są również do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej. Dzięki tej funkcji możliwym jest stałe ulepszanie i dostosowywanie działania witryny do preferencji osób ją odwiedzających.

Zapewne Twoja przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Twoim urządzeniu. Z tego względu, podczas pierwszej wizyty na Platformie, proszę o wyrażenie zgody na użycie plików cookies. Jeżeli jednak nie życzysz sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu Platformy, możesz zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej poprzez całkowite blokowanie automatycznej obsługi plików cookies lub żądania powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia możesz zmienić w dowolnej chwili. Pamiętaj jednak, że pliki cookies umożliwiają Ci, m. in. korzystanie ze wszystkich funkcji Platformy, a ich zablokowanie może wpłynąć na poprawne odczytywanie treści na niej zamieszczonych.

Podczas korzystania z Platformy, pliki cookies wykorzystywane są w celu:

1) zapamiętywania informacji o Twojej sesji;

2) statystycznym;

3) marketingowym;

4) udostępniania kluczowych funkcji Platformy. Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce.

 1. Newsletter

Wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zamieszczonych w newsletterze – w celu przystąpienia do usługi Newsletter, rozumianej jako marketing produktów Ecelente sp. z o.o., a tym samym na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej informacji handlowych wysyłanych przez Ecelente spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-662), przy ul. Świeradowskiej 47, NIP: 5213882877, REGON: 384910664, adres e-mail: contact@ecelente.com, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie. Z subskrypcji newslettera można zrezygnować w dowolnym momencie.

 1. Rezygnacja z Newslettera

Jeśli chcesz wypisać się z newslettera, kliknij przycisk Odsubskrybuj w wysyłanych do Ciebie mailach marketingowych

 1. Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką, obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

 

Sklep internetowy Ecelente.com, działający pod adresem ecelente.com, prowadzony jest przez: Ecelente spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, główne miejsce prowadzenia działalności (siedziba): Warszawa (kod pocztowy 02-662) przy ul. Świeradowska 47, nr NIP 521-388-28-77, nr Regon 384910664 .

Regulamin Sklepu internetowego Ecelente.com, działający pod adresem ecelente.com.

email: contact@www.ecelente.com

Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2012 roku do odwołania.

I. Słowniczek:

W dalszej części Regulaminu poniższe pojęcia, oznaczają:

Demobil – wyposażeniewycofane z użytku wojska, przeznaczone do obrotu na rynku cywilnym;

Dni robocze – wszystkie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z prawem polskim;

Klient – osoba fizyczna lub prawna, dokonująca zakupów w Sklepie, która posiada Konto Klienta;

Konto Klienta – baza informacji zawierająca m.in. dane dotyczące historii zakupów Klienta, dane adresowe Klienta, informacje o stanie środków finansowych przekazanych przez Klienta Sklepowi;

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego predathor.pl, obowiązujący od dnia 1 września 2012 roku do odwołania;

Sklep – Sklep internetowy Ecelente.com, sprzedający Towary za pomocą sieci Internet;

Towar – każdy przedmiot przedstawiony przez Sklep Klientowi na stronie Ecelente.com w celu umożliwienia dokonania przez Klienta zakupów.

II. Rejestracja i dane osobowe

Zapewnienie prawa do ochrony danych osobowych należy do naszych podstawowych obowiązków. W związku z rozporządzeniem (UE) 2016/679 („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”), a także innymi mającymi przepisami prawa informujemy Państwa o prawach z jakich możecie skorzystać, a także spełniamy nasz prawny obowiązek informacyjny wobec wszystkich, którzy korzystają, lub będą chcieli skorzystać z naszych usług.
Zastrzegamy sobie prawo do okresowego aktualizowania i modyfikowania informacji dot. wszelkich zmian w sposobie przetwarzania danych osobowych lub zmian w przepisach prawa. W przypadku zmian umieścimy na naszej stronie internetowej zmodyfikowaną wersję zapisów dot. ochrony danych osobowych.

1. Sklep prowadzi sprzedaż Towarów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat Towarów Sklep zamieszcza na stronie ecelente.com. Informacje umieszczone na temat Towarów, w szczególności w zakresie ich ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2. Sklep umożliwia dokonywanie zakupów z rejestracją, tzn. każda osoba, chcąca dokonać zakupów, zobowiązana jest założyć swoje indywidualne Konto Klienta, ustalając login i hasło dostępu. Indywidualne Konto Klienta jest do niego przypisane, a wszystkie transakcje dokonane przy jego wykorzystaniu zostaną uznane za transakcje dokonane przez Klienta. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia loginu i hasła dostępu do Konta Klienta przez Klienta osobom trzecim.

3. Dokonując rejestracji w Sklepie, Klient oświadcza jednocześnie, że zapoznał się Regulaminem i akceptuje jego warunki.

4. Dokonując rejestracji w Sklepie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie powierzonych danych osobowych w celu realizacji zamówień, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Klient podaje dane dobrowolnie, zachowuje dostęp do ich treści a także możliwości ich sprostowania, aktualizacji lub usunięcia w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest podmiot prowadzący Sklep –Ecelente sp. z o.o. .

5. Administrator danych osobowych zapewnia, że powierzone dane osobowe Klientów będą ujawnione innym podmiotom jedynie w zakresie danych niezbędnych do zrealizowania przesyłki, zrealizowania płatności elektronicznej lub wykonania praw z reklamacji, a także organom władzy państwowej ze względu na obowiązki administratora danych osobowych wynikające z przepisów prawa.

6.Zgodnie z unijnym Rozporządzeniem mają Państwo prawo do:

• uzyskania informacji o sposobie wykorzystywania przez nas informacji i do uzyskania dostępu do Państwa informacji,
• sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,
• przenoszenia danych,
• w przypadku gdy Państwa dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody – prawo do wycofania tej zgody, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych lub umownych,
• wniesienia sprzeciwu wobec wszelkich decyzji podjętych na podstawie automatycznego przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym profilowania,
• do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7.W przypadku zażądania przez Państwa kopii danych mogą być Państwo zobowiązani do zapłacenia ustawowej opłaty.

8.Jeżeli przechowujemy jakiekolwiek dane, które są niepoprawne, lub jeżeli nastąpiły jakiekolwiek zmiany w Państwa danych, prosimy o informacje pod adresem e-mail: contact@www.ecelente.com lub za pomocą poczty tradycyjnej, aby umożliwić nam przetwarzanie prawidłowych i aktualnych ewidencji.

9.Przekazane nam dane osobowe przechowujemy tak długo, aż nie skorzystają Państwo z prawa do usunięcia swoich danych.

III. Składanie zamówień

1. Zamówienia od Klientów przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej Ecelente.com;24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem przerw w działaniu Sklepu, spowodowanych pracami technicznymi, inwentaryzacją lub aktualizacją asortymentu lub przyczynami niezależnymi od Sklepu.

2. Klient, składając zamówienie, przystępuje do zawarcia ze Sklepem umowy sprzedaży zamawianych Towarów. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po potwierdzeniu zamówienia przez Sklep.

3. W zamówieniu Klient dokonuje:

a. wyboru zamawianych Towarów oraz ich ilości;

b. oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy a także danych, na podstawie których ma być wystawiona faktura VAT (Klient może wskazać różne adresy dla każdego z w/w celów);

c. wyboru sposobu płatności z następujących możliwych form:

– przelew dokonany w terminie 14 dni od daty potwierdzenia zamówienia przez Sklep;

– płatność gotówką (za pobraniem) przy odbiorze przesyłki;

– płatność gotówką przy odbiorze osobistym;

– przelew za pomocą płatności internetowych.

4. Jeżeli w jednym zamówieniu znajdują się Towary z różnym czasem wysyłki, realizacja zamówienia nastąpi przy zastosowaniu najdłuższego z czasów wysyłki Towarów określonych w zamówieniu.

5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu.

6. W przypadku niedostępności części Towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i fakcie niedostępności części Towarów w celu podjęcia decyzji o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). W przypadku niepodjęcia przez Klienta decyzji o sposobie realizacji zamówienia w terminie 21 dni Sklep dokona częściowej realizacji zamówienia.

7. W przypadku, gdy Towar lub całość Towarów objętych zamówieniem jest niedostępna (brak Towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu), co spowoduje brak możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia.

8. W przypadku niezrealizowania zamówienia lub części zamówienia w terminie 30 dni od daty jej zawarcia z powodu niedostępności Towaru, za zgodą Klienta wyrażoną w tej samej formie, co złożone zamówienie np. email lub w formie pisemnej, w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o niedostępności zamówionego Towaru, termin realizacji zamówienia zostanie wydłużony o kolejne 30 dni. Przedmiotowe wydłużenie stanowi jednocześnie wydłużenie okresu na skorzystanie przez Sklep z prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 7.

9. Jeżeli w ponownie wyznaczonym terminie realizacji zamówienia, Sklep z uwagi na dalszy brak dostępności Towarów w magazynie lub u dostawców, nie będzie miał możliwości jego zrealizowania, wówczas zaktualizuje się uprawnienie Sklepu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 7 w terminie ustalonym zgodnie z ust. 8.

10. Jeśli Klient dokonał zapłaty za Towar, a zamówienie nie zostało zrealizowane na skutek odstąpienia Sklepu od umowy lub podjęcia przez Klienta decyzji o częściowej realizacji zamówienia lub anulowaniu całości zamówienia, w przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie, Sklep zwróci Klientowi należność za Towar objęty niezrealizowanym zamówieniem, w ciągu 14 (czternastu) dni od anulowania zamówienia lub odpowiednio odstąpienia od umowy. Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu środków pieniężnych przekazanych Sklepowi w związku z niezrealizowanym zamówieniem przy zakupie innych Towarów, zgodnie z procedurą opisaną w dziale VII Formy płatności i nadpłaty.

11. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów a realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na Towary objęte sprzedażą promocyjną lub wyprzedażą, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

12. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT.

IV. Ceny Towarów

1. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4. Dostawa Towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów dostawy zamówionych Towarów do miejsca dostawy, o ile nie została wybrana opcja odbioru osobistego w siedzibie Sklepu.

V. Czas realizacji zamówienia

1. Zamówienia są dostarczane terenie Rzeczpospolitej Polskiej:

– w przypadku wyboru dostawy – za pośrednictwem firmy spedycyjnej DPD sp. z o.o. na adres wskazany przez Klienta.

2. Sklep wskazuje, że w przypadku wyboru dostawy terminy rzeczywistej dostawy zamówionych Towarów zależne są od przewoźnika – DPD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Warunki wykonania usług dostępne są na stronie internetowej przewoźnika. Przewoźnik deklaruje następujący standardowy przewidywany czas dostawy na terenie Polski: przesyłka kurierska 24-48 godzin.

3. W przypadku odbioru osobistego w siedzibie Sklepu, Towar przygotowany jest do odbioru na miejscu w terminie wskazanym na stronie Sklepu przy danym Towarze. Klient zobowiązany jest wówczas odebrać zamówiony Towar w terminie 30 dni.

4. W przypadku przeprowadzenia przez Sklep promocji na bezpłatną przesyłkę, bezpłatna przesyłka następuje za pośrednictwem  przewoźnika – DPD sp. z o.o.

5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem, lub innymi danymi osobowymi podanymi przez Klienta.

6. W przypadku błędnego podania przez Klienta adresu dostawy lub innych danych osobowych, skutkującego zwrotem przesyłki do Sklepu, Klient ponosi koszty zwrotu i ponownej wysyłki Towaru.

VI. Formy płatności i nadpłaty

1. W zależności od dokonanego przez Klienta wyboru formy płatności za zamówione Towary z dostawą na terytorium Polski, przystąpienie do realizacji zamówienia następuje:

– przy wyborze płatności gotówką przy odbiorze przesyłki dostarczanej za pośrednictwem DPD sp. z o.o. – po zakończeniu procedury składania zamówienia przez Klienta;

– przy wyborze płatności bankowym przelewem elektronicznym – po zaksięgowaniu należności na koncie bankowym Sklepu;

– przy wyborze płatności gotówką przy odbiorze zamówienia w siedzibie Sklepu – po zakończeniu procedury składania zamówienia przez Klienta.

2. W przypadku wybranych Towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

3. W przypadku powstania nadpłat na Koncie Klienta w związku z płatnościami za zamówione Towary obowiązują następujące zasady zwrotu lub rozliczenia nadpłat:

– jeżeli nadpłata przekracza kwotę 5,00 (pięć) złotych Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu nadpłaty na zakupy w Sklepie lub o dokonaniu zwrotu nadpłaty. Zwrot nadpłaty następuje przelewem na konto bankowe wskazane przez Klienta. Ze względu na bezpieczeństwo środków pieniężnych Klienta zwrot nadpłaty może nastąpić po otrzymaniu przez Sklep od Klienta wniosku o zwrot nadpłaty w formie wiadomości e-mail wysłanej z konta e-mail zarejestrowanego w Sklepie jako nazwa Konta Klienta (tzw. login). Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu nadpłaty;

– jeżeli nadpłata wynosi więcej niż 1,00 (jeden) złoty i jest mniejsza lub równa 5,00 (pięć) złotych kwota ta może być wykorzystana przez Klienta na zakupy w Sklepie;

– jeżeli nadpłata wynosi mniej lub równa jest 1,00 (jeden) złoty powinna być wykorzystana na zakupy w Sklepie w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od powstania nadpłaty.

4. W każdym przypadku powstania nadpłaty Klient może otrzymać zwrot nadpłaty w formie gotówki w siedzibie Sklepu po uprzednim umówieniu terminu zwrotu ze Sklepem.

5. Sklep nie dokonuje zwrotu nadpłat za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.

6. Kwoty wynikające z nadpłat nie podlegają oprocentowaniu.

VII. Reklamacje

1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta (nie dotyczy to Demobili).

2. Jeżeli po otrzymaniu Towaru Klient znajdzie w nim wady fizyczne może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu.

3. Gwarancja producenta udzielona na sprzedany Towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta – konsumenta wynikających z niezgodności Towaru z umową, wynikających z kodeksu cywilnego, przy zastrzeżeniu ograniczeń wynikających z przepisów szczególnych i ograniczenia czasu rękojmi wskazanego w Regulaminie.

4. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym Towarze wad fizycznych i prawnych, a także uszkodzeń mechanicznych Towaru powstałych w trakcie transportu. W takim przypadku Klient powinien odesłać dostarczony Towar przesyłką pocztową ekonomiczną do siedziby Sklepu. Do odsyłanego Towaru należy dołączyć dowód zakupu: paragon lub fakturę VAT wraz z formularzem reklamacyjnym. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sklep zobowiązany jest do zwrotu kosztów zwrotu Towaru.

5. Nie stanowią wady (podstawy reklamacji) różnice w wyglądzie Towarów dostarczonych ze zdjęciami i wizualizacjami Towarów umieszczonymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

6. Klient – konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu jednego roku od daty wykrycia wady. Klient – przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru niezwłocznie po odbiorze Towaru i nie zawiadomił niezwłocznie Sklepu o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sklepu niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Roszczenia z tytułu rękojmi wygasają z upływem 2 lat od daty wydania/dostarczenia Towaru Klientowi.

7. Podlegający reklamacji zamówiony Towar należy odesłać na adres:

Ecelente sp. z o.o.

ul. Świeradowska 47

02-662 Warszawa

VIII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku „o prawach konsumenta” Klient – konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki zawierającej zamówione Towary. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do Regulaminu. Wypełnione oświadczenie należy złożyć Sklepowi w formie pisemnej na adres:

Ecelente sp. z o.o.

ul. Świeradowska 47

02-662 Warszawa

2. Klient – konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

3. Zwracany Towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim dowodem zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Klient – konsument zobowiązany jest ponieść koszty określone w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy „O prawach konsumenta” tj. m.in. koszty odesłania Towaru do Sklepu. Jeżeli charakter Towaru uniemożliwia przesłanie go w zwykłym trybie pocztą, koszt odesłania Towaru obejmuje koszty prawidłowego zwrotu Towaru.

4. Wpłacona przez Klienta – konsumenta zapłata za zamówienie zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.

5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi – konsumentowi w sytuacjach wskazanych w art. 38 ustawy „O prawach konsumenta.”

IX. Wymiana lub zwrot towaru

1. Wymiana lub zwrot Towaru możliwa jest w przypadku dostarczenia do Sklepu przez Klienta w ciągu 14 dni od daty doręczenia/odbioru zakupionego Towaru w stanie nienaruszonym, w nienaruszonym opakowaniu. Koszty zwracanego Towaru pokrywa Klient.

2. Do przesyłki należy dołączyć informację o numerze zamówienia oraz informację na jaki inny Towar ma zostać zwracany Towar wymieniony. Klient zobowiązany jest pokryć koszty dostawy wymienianego (nowego) Towaru oraz ewentualnej dopłaty do ceny zamówienia, zgodnie z punktem III – Składanie zamówień.

3. Czas dokonania wymiany uzależniony jest to od dostępności Towaru.

4.Podlegający wymianie  Towar należy odesłać na adres:

Ecelente sp. z o.o.

ul. Świeradowska 47

02-662 Warszawa

5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi – konsumentowi w sytuacjach wskazanych w art. 38 ustawy „O prawach konsumenta.” 

 • towarów wyprodukowanych wg specyfikacji konsumenta lub wyraźnie zindywidualizowanych
  (np. meble na wymiar, garnitur szyty na miarę, biżuteria z wygrawerowaniem)

  W naszym przypadku firmy Ecelente sp. z o.o. - Palarnia Kawy odstąpenie od umowy/zwrot produktu nie przysługuje dla:
  - Kaw Mielonych;
  - Kaw w indywidualnych opakowaniach;
  - Kaw na specjalne zamówienie

X. Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Ecelente sp. z o.o. . Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dowodu zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT.

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie predathor.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

4. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń – zasady i koszty mediacji i prowadzenia sporów przed sądem arbitrażowym dostępne są na stornach internetowych konkretnych podmiotów.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Ecelente sp. z o.o., ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa,

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy

Data zawarcia umowy(*)/odbioru towaru(*)

– Podpis konsumenta(-ów) –

Data złożenia oświadczenia

(*) Niepotrzebne skreślić.